Prípravné kurzy pred prijímacími skúškami

Záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na prípravné kurzy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, biológia, chémia a matematika. Kurzy sa uskutočnia v priestoroch školy v utorok 18. apríla 2023 v popoludňajších hodinách od 14.30 do 16.30 hodiny. Každý žiak sa môže zúčastniť kurzov podľa pripraveného harmonogramu. Tešíme sa na Vás a veríme, že kurzy pomôžu k lepšiemu zvládnutiu prijímacích skúšok!