Prípravné kurzy pred prijímacími skúškami na školský rok 2024/25

Záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na prípravné kurzy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, biológia a chémia. Kurzy sa uskutočnia v priestoroch školy v stredu 24. apríla 2024
v popoludňajších hodinách od 15.00 do 17.00 hodiny. Každý žiak sa môže zúčastniť kurzov podľa pripraveného harmonogramu. Tešíme sa na Vás a veríme, že kurzy pomôžu k lepšiemu zvládnutiu prijímacích skúšok!