2 % z dane 2023

Milí rodičia, zamestnanci, bývalí žiaci,

aj tento rok nám môžete venovať 2 % z vašej zaplatenej dane z príjmov z roku 2022. V roku 2009 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre  Vaše deti a našu školu i tento rok. Poberateľmi 2 % sme už trinásť rokov prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región. Postup a bližšie informácie ako nám môžete venovať

Prečo vôbec darovať 2 %?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste aj tak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu školu.

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba: 

  • A. AK STE ZAMESTNANEC

1. Do 15. 02. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 % zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 Eur.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte do 25. 04. 2023 triednej učiteľke alebo na sekretariáte školy. Zanesieme ich za vás na príslušný daňový úrad. V prípade, že Vyhlásenie na daňový úrad zanesiete sami, odovzdajte nám jeho kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Vyhlasenie-o-ZD-2022

Potvrdenie-o-ZD-2022

  • vypísané tlačivo je potrebné podpísať a spolu s prílohou (Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2022 odovzdať triednemu učiteľovi, alebo na sekretariáte do 25. 04. 2023. Škola to odovzdá na Daňový úrad.
  • Ak sa rozhodnete, že tlačivá si odovzdáte na Daňový úrad osobne, prosíme o vyhotovenie kópie. Iba na základe zdokladovania nám Nadácia spoločne pre región prevedie peniaze na náš účet.

Údaje potrebné k vypísaniu:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

  • B. AK STE FYZICKÁ OSOBA a PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2022 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

2. Vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,00 eurá.

3. Doplňte tieto identifikačné údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.  03. 2023) na príslušnom daňovom úrade. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadáciiodovzdajte triednej učiteľke alebo na sekretariáte školy, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

  • C. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2022 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

2. Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,00 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31. 03. 2023), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadácii)odovzdajte našim triednym učiteľom alebo na sekretariáte, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Nadácia Spoločne pre región prevedie všetky získané príjmy na účet našej školy a môže nám prispieť aj peniazmi naviac. Základom je doložiť kópie darovaných 2 % dane od Vás.

Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte :

  • modernizáciu edukačných pomôcok
  • vybavenie interiéru a exteriéru školy
  • realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre vaše deti

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú zveľaďovať prostredie a zabezpečovať pomôcky pre edukačnú činnosť s deťmi.