Deň rodiny ŽSK 2024

Dňa 19.5.2024 Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. usporiadali podujatie Deň rodiny ŽSK tento krát v Námestove v areáli anfiteátra. Súčasťou bola prezentácia mládežníckych a dobrovoľníckych organizácií ŽSK. V rámci nich dostala možnosť prezentovať sa aj naša škola.

Podujatiu počasie najprv úplne neprialo, no napokon sa vyčasilo a vylákalo rodiny z deťmi. Na pódiách si mohli pozrieť rozličné divadelné alebo hudobné predstavenia a v stánkoch boli pripravené rôzne tvorivé dielne. V našom stánku  si moli deti vyskúšať tvoriť mini aranžmány a kvetinové sponky. 

Ing. Dudoňová Jarmila