Praktické vyučovanie cestovného ruchu

Vo štvrtok 25.4 2024 sme absolvovali prax v malom meste Severopovažského regiónu v Čadci. Na začiatku sme navštívili výrobné družstvo Okrasa Čadca, ktoré tento rok oslávi 70- výročie založenia. Prešli sme všetky prevádzky, kde sme sa dozvedeli nielen informácie o technológii výroby, ale i manažmente, marketingu a ekonomike. Vieme už, že krásne vianočné, veľkonočné či valentínske ozdoby sa nerodia ľahko. Následne sme pokračovali do Kostola Sv. Bartolomeja, v ktorom nám naše sprievodkyne poskytli zaujímavý výklad.  Tretia zastávka bola Kysucké múzeum Čadca. Tam na nás čakalo najväčšie prekvapenie a to jedna výstavná miestnosť s počtom exponátov, ktoré by sa dali spočítať na palcoch oboch rúk. Sklamala nás iba jedna málo výpovedná a chladno pôsobiaca stála expozícia zachytávajúca vývoj mesta. Ak by nám históriu nepriblížila zaujímavým spôsobom lektorka, samotné múzeum nás neočarilo a neobohatilo. V závere sme pokračovali v sprievodcovskom výklade po meste my. Ako študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa učíme na základe teórie a praxe posúdiť jednotlivé aspekty spoločnosti a sme radi, že nám škola dáva takúto príležitosť.

Žiaci 1. ročníka