Prax v Trenčíne

V predvianočnom čase  študenti 1. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu absolvovali prax v meste Trenčín.

Prvá časť sa skladala z prehliadky zasneženého Trenčianskeho hradu. Prebádali sme nielen históriu, ale i zaujímavé zbierkové predmety.

Následne sme pokračovali do centra mesta, kde sme absolvovali sprievodcovský výklad.

V tretej časti exkurzie sme navštívili vianočné trhy s neopakovateľnou atmosférou.  Tešíme sa, že postupne budeme spoznávať zaujímavé miesta nášho krásneho Slovenska.

Žiaci 1.T triedy