Vyučovanie v teréne vo vybraných regiónoch cestovného ruchu.

Dňa 26.9. bol krásny slnečný deň a my sme sa zúčastnili vyučovania v teréne pod vedením pani učiteliek Ing. Némethovej a Ing. Mičurovej. 

Začali sme v kúpeľnom meste Turčianske Teplice, pokračovali sme prehliadkou Harmaneckej jaskyne, navštívili sme starú banícku obec Špania dolina. Následne sme pokračovali na pútnické miesto Staré hory so zastávkou na obed Donovaly. Cestou späť sme mohli obdivovať zašlú slávu kúpeľov v Korytnici a príklad podnikania v agroturistike na salaši Krajinka.

Počas celej cesty vykonávali sprievodcovskú činnosť naši spolužiaci z 3.T triedy. Vyučovania sa zúčastnili i naši rodinní príslušníci, ktorí obdivovali, ako sa dajú ľahko aplikovať vedomosti z hodín odborných predmetov v praxi. Zároveň všetky informácie nadobudnuté na vyučovaní v teréne sme si ľahko zapamätali. My všetci zúčastnení žiaci odboru Agroturistika a Manažment regionálneho cestovného ruchu sme sa zhodli na tom, že takáto forma vyučovania je pre nás nielen dynamickejšia ale i efektívnejšia. Tešíme sa na ďalšie vyučovanie odborných predmetov skúsenosťami.

Študenti triedy 3. AT