Školský areál

Koncom minulého školského roku v júni 2022 prešiel celý školský areál kompletnou revitalizáciou. Študenti aj učitelia si vyhrnuli rukávy a spoločne pod taktovkou a odborným dohľadom Ing. Dudoňovej, Ing. Škorvánkovej a Ing. Poljak Lambrichovej sme vysadili nové stromy, kríky a stovky pestrofarebných trvaliek a cibuľovín.

Krásna, pestrofarebná moderná výsadba osviežila okolie školy už od skorej jari. So zmenou ročných období sa menila aj záhrada, v ktorej sa stále menia farby a objavujú sa iné nádherné kvety. Naša nová záhrada stále púta svojou farebnosťou pohľady všetkých okoloidúcich a víta študentov a učiteľov pri ich ceste do školy.

V novom areáli je aj kryté parkovisko pre bicykle. Zelená škola pod vedením Mgr. Jakubičku vyrobili a nainštalovali niekoľko domčekov pre hmyz, ktoré nemajú chýbať na žiadnej záhrade.