Kynologický workshop STOPY

Dňa 29.9.2023 sa konal kynologický workshop v areáli školy na tému STOPY. Prednášal a praktické ukážky na umelej stope Bavorskej farbiarky HELY nám predviedol rozhodca, poľovník, chovateľ p. Radoslav Prášek.

Akcie sa zúčastnili triedy: 2.K, 3.K, 1.L.

Ing. Boocová Eleonóra