Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Extrémizmus patrí v súčasnosti k veľmi častým témam, ktorým venujú pozornosť najmä médiá a odborníci. Výskyt prejavov extrémizmu bol zaznamenaný aj v stredných školách a je teda potrebné venovať pozornosť nielen jeho eliminácii, ale i prevencii, preto sme na našu školu pozvali pána Mgr. Pavla Struhára, PhD. z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý realizuje workshopy zamerané na túto problematiku na školách po celom Slovensku a spolupracuje v tejto oblasti aj s Ministerstvom spravodlivosti SR. Workshopu sa zúčastnili študenti I. FP, I. K, I.L. Všetky aktivity boli vedené interaktívnou formou, kde v centre pozornosti boli žiaci, pracovali a diskutovali v skupinách na problémových úlohách. Lektor ich viedol, pýtal sa otázky, konfrontoval ich. Bola to veľmi obohacujúca, zaujímavá a hlavne prínosná aktivita.

Viac informácii a kontakty nájdete na  novej webovej stránke www.no-hate.sk, kde okrem základných informácii, nájdete aj užitočné materiály a rady k prevencii radikalizácie a posilňovaniu demokracie. Stránka je stále v procese zdokonaľovania, priebežne sú pridávané nové informácie a materiály.
Za pozornosť stojí aj webstránka www.postpravda.sk,  na ktorej nájdete užitočné materiály k podpore kritického myslenia na školách.

Za túto príležitosť sme veľmi vďační, riešili sme aktuálne spoločenské témy, ktoré sa týkajú nás všetkých. Spätná väzba od študentov bola veľmi pozitívna, preto veríme, že aktivity mali zmysel.

Mgr. Michaela Chabadová