Štvorylka

Dňa 19.5. 2023 sa vrámci Európskeho tanečného festivalu tancovala na Námestí Andreja Hlinku v Žiline štvorylka. Z našej školy sa podujatia zúčastnilo 16 žiačok z triedy 3.L.
Dievčatá pekne zatancovali a prispeli k celkovej dobrej atmosfére.😎

Mgr. Petra Uhláriková