Spoznávame Žilinu v cudzom jazyku

24. apríla 2023 sme uskutočnili prehliadku mesta Žilina v anglickom jazyku, ktorú viedla Ing. Janka Bazelidesová.  Počas prehliadky sme získali cenné informácie o práci sprievodcu v cestovnom ruchu, dozvedeli sme sa zaujímavosti o tomto krásnom meste a zároveň si obohatili slovnú zásobu v angličtine.

                                                                                                                              Žiaci III. T