Fotosúťaž „Lepší svet – čistejšie ovzdušie 2023“

Študentka IV. L triedy Laura Mária Jedláková sa zapojila do 2. ročníka fotografickej súťaže organizovanej odborom regionálneho rozvoja ŽSK v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, „Lepší svet – čistejšie ovzdušie 2023“ určenej pre študentov stredných škôl, s témou „Ovzdušie v objektíve“.
Cieľom súťaže bolo „podnietiť mládež k tomu, aby vnímali čisté ovzdušie ako krehkú súčasť prírody, ktorú ľudskou činnosťou veľmi ovplyvňujeme a nie je samozrejmosťou“.
Odborná porota ohodnotila zaslané práce študentov a Laura Mária získala krásne 2. miesto. Diplom aj vecné ceny jej prišla osobne odovzdať metodička zo ŽSK.
Laura, srdečne blahoželáme.
So súhlasom autorky sa aj vy môžete pokochať pohľadom na jej fotografie.