Školské kolo SOČ

Dňa 14.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ.
Súťažilo 7 prác našich študentov a 3 práce študentov z Albrechtovej strednej školy v Českom Tešíne, ktorá je našou družobnou školou.
Všetkým žiakom , ktorí obhájili svoje práce blahoželáme k umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.
Mgr.Dana Višňovská