9. ročníky ZŠ neprehliadnite! … čakáme na Vás

Vedenie SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline oznamuje všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že od 01. 09. 2022 otvárame nový študijný odbor:

4210 M 04 agropodnikanie, farmárstvo,

nahrádza odborné zameranie – poľnohospodársky manažment.

Odbor je učený žiakom, ktorí majú záujem stať sa farmármi.

V odbornom zameraní získate poznatky o:

  • pestovaní rastlín, chove zvierat
  • hygiene a prevencii v chove zvierat
  • spracovaní poľnohospodárskych výrobkov vo farmách
  • princípoch marketingu a predaji
  • princípoch podnikateľských činností
  • metódach riadenia manažmentu
  • účtovníctve fariem.

Umožňuje podnikať v pôdohospodárstve a potravinárstve.