Vyučovanie exkurznou formou

Žiaci III.MP –P (študijný odbor potravinár-kvalitár) sa rámci predmetu Prax dňa 13.11.2023 zúčastnili exkurzie v PD „SNP“ Sklabiňa a farme Záborie.

Poľnohospodárske družstvo sa zaoberá živočíšnou výrobou /chovom hovädzieho dobytka a oviec/ a rastlinnou výrobou /výrobou krmív pre živočíšnu výrobu/. Farma Záborie, ktorú spravuje PD Sklabiňa sa zameriava na chov dojníc holštajnského plemena  a chov teliatok.

Žiaci mali možnosť si pozrieť mliečnicu, boli prítomní pri dojení a oboznámili sa s hygienou a sanitáciou dojacieho a chladiaceho zariadenia.

Ing. Iveta Suríková