Rez ovocných drevín

Dňa 9.3.2023 sa žiaci 2.Z a 3.Z zúčastnili odbornej prednášky, ktorá bola venovaná téme -Rez ovocných drevín. Prednášku spojenú s praktickou ukážkou rezov na ovocných drevinách v areáli školy, viedol bývalý študent našej školy Ing. Radoslav Kobolka, PhD.

Žiaci si nielen teoreticky ale aj prakticky osvojili vedomosti v danej problematike.

Ing. Miriam Škorvánková