Virtuálny deň otvorených dverí – štvrtok 4. november 2021

Výstupy z prezentácií jednotlivých študijných odborov sú v prílohe.

PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY – Ing. Ľubomír Schvarc

2940 M – Potravinárstvo 09 potravinár – kvalitár, lektor Ing. Katarína Podoláková

https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AJWN0vAKmWwG5%2FFkmlT%2FCSM7FnkpR4aypX0XAkljaaDJvV8%2Fp7z8C40DNhqkrzkoO

4210 M –  Agropodnikanie 04 farmárstvo, lektor Ing. Dušan Matúšek

4210 M –  Agropodnikanie 11 agroturistika, lektor Ing. Anna Belová

4210 M – Agropodnikanie 18 kynológia, lektor Mgr. Tomáš Jakuba PhD. – video úplne na konci

 4211 M – Záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (záhradná architektúra), lektor Ing. Jarmila Dudoňová

https://www.sospsvza.sk/studium/zahradnictvo/

4336 M – Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba, lektor MVDr.  Magdaléna Barnišinová PhD.

6324 M – Manažment regionálneho cestovného ruchu, lektor Ing. Miroslava Mičurová