https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00162558/
Na zverejňovanie došlých faktúr používame riešenie iSpin, zoznam môžete nájsť po kliknutí na linku. Zmluvy od 01. 04. 2022 zverejňujeme tiež prostredníctvom tohto linku.

Zmluvy do 31. 03. 2022

Rámcová dohoda č. 1/2017 – Bitúnok Čadca

Rámcová dohoda č. 2/2017 – Bidfood, mäsové a mrazené výrobky ŠkJ

Rámcová dohoda č. 1/2018 – E. Ondreášová, dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Rámcová zmluva č. 1/2019 – Bidfood – mrazenej hydiny, rybieho filé a mrazenej zeleniny pre ŠkJ

Rámcová zmluva č. 2/2019 – dodávka základných potravín pre ŠkJ

Rámcová zmluva č. 3/2019 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zmluva č. 24/2019 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zmluva č. 25/2019 – dodávka chladenej hydiny

Zmluva č. 26/2019 – dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Zmluva č. 2/2020 – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zmluva č. 3/2020 dodávka mrazenej zeleniny, rybieho filé a mrazenej hydiny

Zmluva č. 4/2020 dodávka základných potravín

Zmluva č. 11/2020 dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec, Príloha č. 1 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zmluva č. 16/2020 – dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Zmluva č. 1 – 2021 – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov č. 1-2021

Zmluva č. 2 – 2021 – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠkJ

Zmluva č. 3 – 2021 – dodávka základných potravín pre ŠkJ

Zmluva č. 7 – 2021 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zmluva – Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 14/2021

Zmluva č. 17 – 2021- dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Dodatok č. 1 k zmluve č. 17 – 2021 o dodávke mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny

Zmluva č. 1 – 2022 SOŠ poľnohospod. a služieb na vidieku, Žilina-rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie -odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1-2022

Zmluva č. 2 – 2022 – dodávka základných potravín pre ŠJ

Zmluva č. 3 – 2022 – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ

Zmluva č. 4 – 2022 – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠJ

Zmluva č. 5 – 2022 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ

Zmluva – BROS Computing – o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva – Erasmus č. zmluvy 2019-1-SK01-KA-101-060027

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva- dodatok č. 1 osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zmluva o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla 2019/20

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla 2020/2021

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla 2021/2022

Zmluva – Súkromná základná škola FELIX, odber hlavného jedla 2021/2022

Zmluva – Súkromná ZŠ s MŠ Žilina-Bánová – odber hlavného jedla 2022

Zmluva – Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina 2019/2020, na odber hlavného jedla 

Zmluva – Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina  2020/2021, na odber hlavného jedla

Zmluva – Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina 2021/2022, na odber hlavného jedla

Zmluva – Študentský časopis Bez námahy Komensky VIRAL, Košice

Zmluva –  KOMENSKY – Zborovňa Komplet – dodatok

Zmluva – KROS licenčná

Zmluva – Milo Rudolf – darovacia

Zmluva – Nadácia spoločne pre región – darovanie 2 % 2017

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2 % 2018

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie  2 % 2019

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2 % 2020

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2 % 2021

Zmluva – Nadácia KIA Motors Slovakia

Zmluva – Falaštová ordinácia

Zmluva – Falaštová ukončenie

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2017- 2018

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2018-2019

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2019-2020

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2020/2021

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2021/2022

Zmluva – MEDIATEL – zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva – Marendiak Žilina do 30. 06. 2018

Zmluva – Marendiak od 1.9.2018

Zmluva o Partnerstve č.: 31/ITA/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č.: 31/ITA/2021

Zmluva – Psovodi záchranári Žilina od 1. 10. 2018 – do 30. 6. 2019

Zmluva – Psovodi kynologický krúžok – 1.10.2019 – 30.6.2020

Zmluva – Kynologický klub Dolná Tižina na školský rok 2020/2021

Zmluva – Kynologický klub TARA na školský rok 2021/2022

Zmluva – SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby darovacia pre záhradníctvo

Zmluva – Slovan Malá Fatra – nájom telocvičňa od 3. 10. 2019 do 30. 6. 2020

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2018/19

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2019/2020

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2020-2021

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2021-2025

Zmluva – Trnovec prív. vozík Žilina

Zmluva –  prenájom učebne po vyučovaní 1.12.2018 – 30.11. 2019

Zmluva – prenájom autocvičiska  1.12.2018-30.11.019

Zmluva BS-SVK Žilina

Zmluva BS-SVK Žilina skončenie nájmu k 31.5.2018

Zmluva – SSE 2018

Zmluva- ŠEVT

DDS AXA

DDS NN Tatry-Sympatia

DDS STABILITA

Zmluva Podhora- CO, BOZP, PO od 3. 10. 2017 – 2. 10. 2019

Zmluva Podhora – CO, BOZP, PO od 3.10.2019 – 2. 10. 2021

Zmluva – Podhora – CO, BOZP, PO od 3.10.2021 – 30. 09. 2023

Zmluva – Psovodi

Zmluva – Rstav, s. r.o., Dolná Tížina, rekonštrukcia šatne

Zmluva – SEVAK Žilina -vodné, stočné, zrážkové

Zmluva TENDERnet – licenčná zmluva

Zmluva TENDERnet – dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

Zmluva – ŽSK – projektová dokumentácia uteplenia zverená do správy

Zmluva – ŽSK rekonštrukcia spevnených plôch

Zmluva – ŽSK – zverenie do správy – zateplenie obvodového plášťa

Zmluva – ŽSK – zverenie do správy – rekonštrukcia prístupovej cesty

Zmluva – EKS energia 2019

Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 2020

Výzva na predkladanie ponúk, zápisnice

Rok 2018

Výzva č. 1/2018 – predkladanie ponúk na zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku na 2 turnusy pre 117 žiakov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre 117 žiakov

Výzva č. 2/2018 – predkladanie ponúk na obstaranie mäsa pre Šk

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠkJ SOŠPaSV

Rok 2019

Výzva č. 1/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie mrazených výrobkov pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-mrazenej hydiny, mrazeného rybieho filé a mrazenej zeleniny pre ŠkJ

Výzva č. 2/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-základných potravín

Výzva č. 3/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Výzva č. 4/2019 na predkladanie ponúk na zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a  a snoubordingového výcviku.

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre 121 žiakov

Výzva č. 5/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ.

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ

Výzva č. 6/2019 na predkladanie ponúk na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠkJ SOŠPaSnV

Výzva č. 7/2019 na predkladanie ponúk na dodávku chladenej hydiny pre ŠkJ.

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka chladenej hydiny pre ŠJ SOŠPaSnV

Rok 2020

Výzva č. 1/2020 na predkladanie ponúk – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zápisnica z vyhodnotenie – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Výzva č. 2/2020 na predkladanie ponúk-mraziarne

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazená hydina

Výzva č. 3/2020 na predkladanie ponúk na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka základných potravín

Výzva č. 4 – 2020 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia  dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Výzva č. 5 – 2020 na predkladanie ponúk – dodanie 28 ks notebookov

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka notebookov 28 ks

Výzva č. 6 – 2020 na predkladanie ponúk – Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Rok 2021

Výzva č. 1/2021  na predkladanie ponúk – Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠkJ

Výzva č. 2/2021 na predkladanie ponúk – Dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠkJ

Výzva č. 3/2021 na predkladanie ponúk – Dodávka na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka základných potravín pre ŠKJ

Výzva č. 4/2021 na predkladanie ponúk – Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Výzva č. 5/2021 na predkladanie ponúk na dodávku mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydina pre ŠJ- zákazka c10590

Rok 2022

Výzva č. 1/2022_ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov – zákazka č. 10710

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov – č. 10710

Výzva č. 2/2022 – Dodávka základných potravín pre ŠJ – zákazka č. 10947

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka základných potravín pre ŠJ – zákazka č. 10947

Výzva č. 3/2022 – Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ – zákazka č. 10925

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ – zákazka č. 10925

Výzva č. 4/2022 – Dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠJ zákazka č. 10932

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠJ – zákazka č. 10932

Výzva č. 5/2022 – Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ – zákazka č. 11250

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ – zákazka č. 11250

Rok 2023

Zámer

Súhrnná-správa-o-zákazkách-s-cenami-vyššími-5000-EUR 2016 – 2018