Objednávky

Objednávky 2012 – 2022

Faktúry

http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/00162558/
Na zverejňovanie došlých faktúr používame riešenie iSpin, takže zoznam môžete nájsť po kliknutí na linku.

Zmluvy

Zmluvy 2012 – 2022

Rámcová dohoda č. 1/2017 – Bitúnok Čadca

Rámcová dohoda č. 2/2017 – Bidfood, mäsové a mrazené výrobky ŠkJ

Rámcová dohoda č. 1/2018 – E. Ondreášová, dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Rámcová zmluva č. 1/2019 – Bidfood – mrazenej hydiny, rybieho filé a mrazenej zeleniny pre ŠkJ

Rámcová zmluva č. 2/2019 – dodávka základných potravín pre ŠkJ

Rámcová zmluva č. 3/2019 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zmluva č. 24/2019 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zmluva č. 25/2019 – dodávka chladenej hydiny

Zmluva č. 26/2019 – dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Zmluva č. 2/2020 – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zmluva č. 3/2020 dodávka mrazenej zeleniny, rybieho filé a mrazenej hydiny

Zmluva č. 4/2020 dodávka základných potravín

Zmluva č. 11/2020 dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec, Príloha č. 1 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zmluva č. 16/2020 – dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Zmluva č. 1 – 2021 – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov č. 1-2021

Zmluva č. 2 – 2021 – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠkJ

Zmluva č. 3 – 2021 – dodávka základných potravín pre ŠkJ

Zmluva č. 7 – 2021 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zmluva – Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 14/2021

Zmluva č. 17 – 2021- dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Dodatok č. 1 k zmluve č. 17 – 2021 o dodávke mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny

Zmluva č. 1 – 2022 SOŠ poľnohospod. a služieb na vidieku, Žilina-rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie -odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1-2022

Zmluva č. 2 – 2022 – dodávka základných potravín pre ŠJ

Zmluva č. 3 – 2022 – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ

Zmluva č. 4 – 2022 – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠJ

Zmluva č. 5 – 2022 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ

Zmluva – BROS Computing – o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva – Erasmus č. zmluvy 2019-1-SK01-KA-101-060027

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva- dodatok č. 1 osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zmluva o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla 2019/20

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla 2020/2021

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla 2021/2022

Zmluva – Súkromná základná škola FELIX, odber hlavného jedla 2021/2022

Zmluva – Súkromná ZŠ s MŠ Žilina-Bánová – odber hlavného jedla 2022

Zmluva – Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina 2019/2020, na odber hlavného jedla 

Zmluva – Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina  2020/2021, na odber hlavného jedla

Zmluva – Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina 2021/2022, na odber hlavného jedla

Zmluva – Študentský časopis Bez námahy Komensky VIRAL, Košice

Zmluva –  KOMENSKY – Zborovňa Komplet – dodatok

Zmluva – KROS licenčná

Zmluva – Milo Rudolf – darovacia

Zmluva – Nadácia spoločne pre región – darovanie 2 % 2017

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2 % 2018

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie  2 % 2019

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2 % 2020

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2 % 2021

Zmluva – Nadácia KIA Motors Slovakia

Zmluva – Falaštová ordinácia

Zmluva – Falaštová ukončenie

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2017- 2018

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2018-2019

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2019-2020

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2020/2021

Zmluva – PC Hudec Žilina na školský rok 2021/2022

Zmluva – MEDIATEL – zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva – Marendiak Žilina do 30. 06. 2018

Zmluva – Marendiak od 1.9.2018

Zmluva o Partnerstve č.: 31/ITA/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č.: 31/ITA/2021

Zmluva – Psovodi záchranári Žilina od 1. 10. 2018 – do 30. 6. 2019

Zmluva – Psovodi kynologický krúžok – 1.10.2019 – 30.6.2020

Zmluva – Kynologický klub Dolná Tižina na školský rok 2020/2021

Zmluva – Kynologický klub TARA na školský rok 2021/2022

Zmluva – SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby darovacia pre záhradníctvo

Zmluva – Slovan Malá Fatra – nájom telocvičňa od 3. 10. 2019 do 30. 6. 2020

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2018/19

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2019/2020

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2020-2021

Zmluva – SCSPP ZA špeciálno-pedagogické služby 2021-2025

Zmluva – Trnovec prív. vozík Žilina

Zmluva –  prenájom učebne po vyučovaní 1.12.2018 – 30.11. 2019

Zmluva – prenájom autocvičiska  1.12.2018-30.11.019

Zmluva BS-SVK Žilina

Zmluva BS-SVK Žilina skončenie nájmu k 31.5.2018

Zmluva – SSE 2018

Zmluva- ŠEVT

DDS AXA

DDS NN Tatry-Sympatia

DDS STABILITA

Zmluva Podhora- CO, BOZP, PO od 3. 10. 2017 – 2. 10. 2019

Zmluva Podhora – CO, BOZP, PO od 3.10.2019 – 2. 10. 2021

Zmluva – Podhora – CO, BOZP, PO od 3.10.2021 – 30. 09. 2023

Zmluva – Psovodi

Zmluva – Rstav, s. r.o., Dolná Tížina, rekonštrukcia šatne

Zmluva – SEVAK Žilina -vodné, stočné, zrážkové

Zmluva TENDERnet – licenčná zmluva

Zmluva TENDERnet – dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

Zmluva – ŽSK – projektová dokumentácia uteplenia zverená do správy

Zmluva – ŽSK rekonštrukcia spevnených plôch

Zmluva – ŽSK – zverenie do správy – zateplenie obvodového plášťa

Zmluva – ŽSK – zverenie do správy – rekonštrukcia prístupovej cesty

Zmluva – EKS energia 2019

Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 2020

Výzva na predkladanie ponúk, zápisnice

Rok 2018

Výzva č. 1/2018 – predkladanie ponúk na zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku na 2 turnusy pre 117 žiakov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre 117 žiakov

Výzva č. 2/2018 – predkladanie ponúk na obstaranie mäsa pre Šk

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠkJ SOŠPaSV

Rok 2019

Výzva č. 1/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie mrazených výrobkov pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-mrazenej hydiny, mrazeného rybieho filé a mrazenej zeleniny pre ŠkJ

Výzva č. 2/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-základných potravín

Výzva č. 3/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Výzva č. 4/2019 na predkladanie ponúk na zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a  a snoubordingového výcviku.

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre 121 žiakov

Výzva č. 5/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ.

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ

Výzva č. 6/2019 na predkladanie ponúk na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠkJ SOŠPaSnV

Výzva č. 7/2019 na predkladanie ponúk na dodávku chladenej hydiny pre ŠkJ.

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka chladenej hydiny pre ŠJ SOŠPaSnV

Rok 2020

Výzva č. 1/2020 na predkladanie ponúk – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zápisnica z vyhodnotenie – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Výzva č. 2/2020 na predkladanie ponúk-mraziarne

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazená hydina

Výzva č. 3/2020 na predkladanie ponúk na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka základných potravín

Výzva č. 4 – 2020 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia  dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Výzva č. 5 – 2020 na predkladanie ponúk – dodanie 28 ks notebookov

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka notebookov 28 ks

Výzva č. 6 – 2020 na predkladanie ponúk – Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Rok 2021

Výzva č. 1/2021  na predkladanie ponúk – Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠkJ

Výzva č. 2/2021 na predkladanie ponúk – Dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠkJ

Výzva č. 3/2021 na predkladanie ponúk – Dodávka na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka základných potravín pre ŠKJ

Výzva č. 4/2021 na predkladanie ponúk – Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec

Výzva č. 5/2021 na predkladanie ponúk na dodávku mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydina pre ŠJ- zákazka c10590

Rok 2022

Výzva č. 1/2022_ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov – zákazka č. 10710

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov – č. 10710

Výzva č. 2/2022 – Dodávka základných potravín pre ŠJ – zákazka č. 10947

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka základných potravín pre ŠJ – zákazka č. 10947

Výzva č. 3/2022 – Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ – zákazka č. 10925

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ – zákazka č. 10925

Výzva č. 4/2022 – Dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠJ zákazka č. 10932

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka mrazenej zeleniny, rybie filé a mrazenej hydiny pre ŠJ – zákazka č. 10932

Výzva č. 5/2022 – Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ – zákazka č. 11250

Zápisnica z vyhodnotenia – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ – zákazka č. 11250

Zámer

Súhrnná-správa-o-zákazkách-s-cenami-vyššími-5000-EUR 2016 – 2018

Súhrnná-správa-o-zákazkách-s-cenami-vyššími-1000-EUR 2019-2022