„Ihličnatý strom ako symbol Vianoc“

19. decembra 2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie školskej súťaže v kreslení. Úlohou bolo nakresliť ľubovoľnou technikou ihličnatý strom na výkres/papier formátu A3 (297 x 420, na výšku – portrét). Zúčastnilo sa ho 12 študentov z rôznych tried, predovšetkým študenti odboru záhradná architektúra. Práce sú vystavené  pri vrátnici. V každom ročníku bolo vyhodnotené prvé miesto.

VÍŤAZNÉ DIELA:
I. ročník: Soňa Kubíková (1. Z)
II. ročník: Michaela Mikolková (2. Z)
III. ročník: Diana Olehivna Neboha (3. Z)
IV. ročník: Timotej Huljak (4. MZ)

Ing. Jarmila Dudoňová

Galéria vianočných stromčekov
Vyhodnotenie súťaže
Celoškolská víťazka