Fajčenie – nepriaznivý vplyv a riziká, ovplyvňujúce zdravie

Kampaň Antitobacco – interaktívna prednáška

Dňa 02. 12. 2022 sa uskutočnila v priestoroch SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, v triedach I. L (33 žiakov) a II. K (24 žiakov) prednáška, ktorá rozoberala tému fajčenie a jeho nepriaznivé účinky. Prednáška sa realizovala pod záštitou občianskeho združenia Liga proti rakovine a viedli ju medičky  Emma Trnovcová a Mária Stanková. Prednášky sú poskytované bezplatne, lektormi sú študenti medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, preškolení a vybraní garantom a školiteľom z lekárskeho stavu Univerzitnej nemocnice Martin. Všetky prednášky sú prednášané metódou „rovný-rovnému“, kde sú poslucháči zapájaní do prednášok ako rovnocenní a trvajú cca 60 minút.

Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo je fajčenie škodlivé. Medičky sa zamerali aj na súčasne veľmi populárne elektronické cigarety a žuvací tabak. Na konci každej prednášky by mali žiaci urobiť vlastné rozhodnutie, že fajčiť nebudú. Študentom bolo vysvetlené a diskutovalo sa s nimi o tom, čo všetko môže fajčenie spôsobiť im samotným ako aktívnym fajčiarom,  ale aj ľuďom okolo nich ako pasívnym fajčiarom.

 Študentom sa beseda a s ňou spojené aktivity veľmi páčili, s priebehom a obsahom akcie boli spokojní.

Mgr. Michaela Chabadová

žiaci po prednáške