DOD na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dňa 26. 01. 2023 sme sa spolu so žiakmi 3. L a 3. K zúčastnili DOD na UVLF v Košiciach.
Žiaci videli ukážky sokoliarov, kynologických klubov, mohli ochutnať výrobky z mäsových a mliečnych výrobkov a aj zo sveta sladkostí. V neposlednej rade sa zoznámili s areálom univerzity, nazreli do učební, laboratórií a zistili, aké môže byť skvelé stať sa súčasťou veterinárnej rodiny od samotných študentov.

Veronika Košteková