Vyučovanie exkurznou formou

Dňa 20. októbra 2022 sa žiaci 2. M,3. M a 4. L zúčastnili návštevy firmy Slovenské biologické služby (SBS), a. s., pod ktoré patrí aj Plemenárska stanica býkov v Nitre Lužianky. SBS, a. s. je najväčšou
slovenskou inseminačnou firmou s podielom na domácom trhu viac ako 80 %. Ponúka rôzne
služby a produkty na podporu chovateľov mliečneho aj mäsového dobytka. SBS, a. s. ponúka
inseminačné dávky býkov, ktoré spĺňajú širokú škálu požiadaviek chovateľov mliečneho
i mäsového dobytka, či už sa zameriavajú na produkciu, zdravie, typ, zložky alebo iné znaky.
Vlastný plemenársky program SBS, a. s. sa zameriava na dominantné plemená: holstein, red
holstein a simentál.
Navštívili sme aj Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., ktorý v súčasnej dobe patrí medzi
najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa.
Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých chovných objektoch, ktoré
svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických
vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov. 
Počas takmer 100-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína
Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných
chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje
z týchto podujatí.


Ing. E. Boocová, MVDr. V. Košteková, Ing. Š. Hoferica