Srdce na dlani

Srdce na dlani“ je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o uznanie a následné ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku
na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, vzdelávania a pod.
Taktiež je to ocenenie inovatívnych projektov. Je to uznanie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmene v spoločnosti.
Cenu získal z našej školy Nikolas Randa, žiak triedy 4.L.
Srdečne gratulujeme!