ENVIROFILM

Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili 6. decembra 2022 na po-festivalovej projekcii filmov s environmentálnou tematikou ENVIROFILM ZOC Max. Filmy boli zamerané na uvedomenie si potreby ochraňovať prírodu a životné prostredie, zbytočné vytváranie odpadu a dôsledky konzumného spôsobu života.

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem