Príprava na 2. kolo prijímacích pohovorov – štvrtok 16. júna 2022

V utorok 21. 06. 2022 sa uskutoční  2. kolo prijímacích pohovorov  pre odbor agropodnikanie 11 agroturistika.

Preto pozývame vo štvrtok 16. 06. 2022 záujemcov o štúdium na našej škole na prípravný kurz z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia.

Harmonogram prípravného kurzu:
od 14.00 h do 14.45 h SJL
14.45 h – 15.00 h prestávka
od 15.00 h do 15.45 h BIO
miestnosť: 1. L na 1. poschodí vpravo

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že pomôžeme k úspešnému zvládnutiu skúšok!