Prípravné kurzy na prijímacie skúšky (utorok 26. apríla 2022 v priestoroch školy) Záznam z virtuálneho DŇA OTVORENÝCH DVERÍ (konal sa v sobotu 12. februára 2022)

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, biológia, chémia, matematika sa uskutočnia v utorok 26. 04. 2022 popoludní od 14.30 h do 16.30 h. v budove školy na 1. poschodí, rozpis bude na nástenke na prízemí a tiež na dverách učební.

Parkovanie je možné priamo v areáli školy, rampa bude otvorená.

Tešíme sa na Vás!

Vitajte na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline!

Sme veľmi radi, že využívate možnosť navštíviť nás a oboznámiť sa aspoň touto formou s možnosťami štúdia na našej škole. Aj v tomto školskom roku sme sa tešili na osobné stretnutie s Vami, ale situácia s pandémiou COVID-19 naše plány opäť zmenila.
Prispôsobili sme sa súčasným podmienkam a pripravili sme pre Vás online Deň otvorených dverí. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline Vám ponúka kvalitné štúdium v študijných odboroch, ktoré zaručí našim absolventom pokračovanie štúdia na vysokej škole alebo široké uplatnenie na pracovnom trhu.
V čase konania DOD si môžete podľa časového rozvrhu kliknúť na linky k jednotlivým študijným odborom, budete mať možnosť v tom čase pozrieť a vypočuť si prezentáciu a spýtať sa určeného pedagóga na to, čo Vás zaujíma.

Držíme Vám palce pri správnom výbere strednej školy.
Po skončení DOD budú na tomto mieste uložené materiály a tie si môžete opakovane pozrieť a vypočuť.

PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY – Ing. Ľubomír Schvarc, riaditel@sospsvza.sk

4210 M – Agropodnikanie 18 kynológia Ing. Eleonóra Boocová eleonora.boocova@sospsvza.sk

autor videa: Mgr. Tomáš Jakuba PhD.

video kynológia

6324 M – Manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Miroslava Mičurová, miroslava.micurova@sospsvza.sk

4336 M – Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba MVDr. Magdaléna Barnišinová PhD. magdalena.barnišinova@sospsvza.sk

4210 M –  Agropodnikanie 11 agroturistika Ing. Anna Belová anna.belova@sospsvza.sk

 4211 M – Záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (záhradná architektúra) Ing. Jarmila Dudoňová

jarmila.dudonova@sospsvza.sk

4210 M –  Agropodnikanie 04 farmárstvo Ing. Dušan Matúšek, dusan.matusek@sospsvza.sk

2940 M – Potravinárstvo 09 potravinár – kvalitár Ing. Katarína Podoláková katarina.podolakova@sospsvza.sk