CEZAZAR 2022

Vyhlásený je 1. ročník súťaže CEZAZAR 2022, cena za záhradnú architektúru…. Žiaci školského vzdelávacieho programu záhradná architektúra máte možnosť zapojiť sa a ukázať, čo je vo Vás, čo ste sa naučili. Už teraz sme zvedaví, čím nás prekvapíte. Bližšie informácie nájdete v letáku.