Vyučovanie exkurznou formou Dlhé Pole – Osičie

V piatok 11. júna 2021 sme sa zúčastnili vyučovania exkurznou formou z predmetov Pestovanie rastlín a Podnikanie v cestovnom ruchu v Dlhom Poli. Cestu zo Žiliny do Dlhého Poľa nám spestrila sprievodcovaním pani prof. Mičurová. Dozvedeli sme sa o miestach, ktorými sme prechádzali, veľa zaujímavostí. Niektorí sme trasu absolvovali po prvýkrát a boli sme očarení históriou a prírodou. V Dlhom Poli sme absolvovali turistiku do horskej časti Osičie. Po príchode na podhorské lúky nám pani prof. Belová zaujímavým spôsobom podala výklad o zbere a spracovaní byliniek a tráv, ktoré sa tam nachádzali. Na naše otázky nám trpezlivo odpovedala. Všetci sme si nazbierali jednotlivé druhy do herbára. Následne sme pokračovali do chatovej osady v horách, kde sme si vyskúšali stolovanie a BOZP v prírode. Naučili sme sa bezpečne zakladať oheň, pripravili sme si po dlhom výstupe jedlo a konečne sme si mohli oddýchnuť a kochať sa nádherným prostredím Javorníkov. Cestou späť sme ešte pomenovali pohoria a zopakovali si na lúkach jednotlivé druhy rastlín. Príroda bola ako maľovaná i vďaka slnečnému nie však horúcemu počasiu.
Ďakujeme našej spolužiačke Natálii Oravčíkovej za možnosť oddýchnuť a občerstviť sa na jej chate. Keďže naša trieda je spojená z dvoch odborov – Agroturistika a Manažment regionálneho cestovného ruchu, praktické poznatky rovnako obohatili všetkých žiakov. Tešíme sa na častejšie vyučovanie v teréne, kde máme možnosť prakticky vyskúšať nielen svoje vedomosti, ale i niečo nové sa aktívne naučiť .

Žiaci 3.AT