Viac ako peniaze

92 študentov z celkového počtu 121 študentov tretieho ročníka bolo úspešných v riešení výstupného testu v programe Viac ako peniaze od spoločnosti JA Slovensko a získali certifikát o úspešnom zvládnutí vzdelávania. Veríme, že tieto poznatky im pomôžu v reálnom živote.

Eva Hulínová, koordinátor finančnej gramotnosti

https://www.viacakopeniaze.sk/

https://www.viacakopeniaze.sk/