Slávnostný príhovor riaditeľa školy k ukončeniu školského roka 2020/2021

Vážený pedagogický zbor, milí študenti!

Dovoľte mi Vás všetkých privítať na slávnostnom ukončení školského roka.

 Tento deň je významný tým, že sme sa všetci mohli konečne spoločne stretnúť – pedagógovia aj študenti. Keď si spomenieme na minuloročné ukončenie školského roka, ktoré bolo len v triedach, je to neporovnateľné.

Aj v tomto školskom roku sme spoločne prežili dištančné vzdelávanie, ktoré bolo iné ako prezenčné, klasické vzdelávanie. V rámci mimoriadnych opatrení prebiehala výučba online komunikáciou. Na túto formu a v takej miere sme neboli zvyknutí ani my pedagógovia, ani vy študenti. Museli sme sa prispôsobiť vzdelávaniu na diaľku, novým formám prezentovania učiva, overovaniu Vašich vedomostí, vzájomnej komunikácii a rešpektovaniu hygienickej situácie. Covid – 19 priniesol prázdne školy, poloprázdne dopravné prostriedky a ulice. Viacerí z Vás boli v karanténe, len aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Naša škola sa zrazu presunula do domovov, ktoré sa stali pracoviskom
na väčšinu školského roka. Môžem konštatovať, že sme prežili mesiace, v ktorých sme sa učili spolu, hľadali sme spôsoby, ako učiť a ako sa učiť, ako zvládnuť okrem učiva v rôznych predmetoch aj svoj strach. Toto obdobie, tento školský rok nebol ľahký, ale chcem s hrdosťou vyhlásiť, že sme to všetci spoločne úspešne zvládli. Až v záverečných mesiacoch školského roka som zaregistroval vetu od žiakov,  pedagógov: „My už chceme ísť konečne do školy.“ Škola je každodenný režim, denne sa tu stretávajú žiaci, učitelia, prevádzkoví zamestnanci, je to naša istota, že niekam všetci patríme. To, že niekam patríme, sme doteraz brali ako samozrejmosť.

Vážené kolegyne, kolegovia, chcem sa Vám poďakovať, že ste svoje povolanie počas tohto školského roka vykonávali zodpovedne, za zložitých podmienok. Ďakujem Vám za to, že ste žiakov vyťahovali z domáceho komfortu, zadávali ste im domáce úlohy, ktoré im boli proti srsti, ale naučili ste ich nimi získať potrebné informácie, a aj to, že v živote často budú musieť vykonať veci, ktoré sa im nie vždy budú páčiť.

Chcem poďakovať aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou prácou pomáhali pripraviť podmienky  na to,  aby škola zvládla pandemickú situáciu.

Je tu koniec školského roka, takže mi dovoľte Vám všetkým zaželať krásny prázdninový čas, veľa slnka, bezstarostného oddychu, načerpanie energie do nového školského roka, ktorý, dúfajme, bude taký, aký má byť.

Ing. Ľubomír Schvarc