Na hodine Floristiky

Študenti 3.Z triedy naplno využívajú hodiny floristiky a teoretické vedomosti z dištančného vzdelávania, kde bolo menej príležitosti na praktické práce. Praje im aj školská záhrada, ktorá im ponúka sortiment kvetín a zelene. Stihli sme kyticu i vypichovaný aranžmán a čaká nás ešte niekoľko školských prác.