Spotrebiteľský webinár

V dňoch 20. apríla a 5. mája 2021 sa na našej škole realizoval online Spotrebiteľský webinár Európskeho spotrebiteľského centra v SR zameraný na cezhraničné nakupovanie, nekalé obchodné praktiky a podvody na internete, práva spotrebiteľa pri nakupovaní cez internet a riešenie spotrebiteľských sporov.

Webinár bol realizovaný  pre študentov tretích ročníkov i pre pedagógov našej školy, ktorí získali množstvo cenných informácií a rád z oblasti ochrany spotrebiteľa.

Eva Hulínová