ISIC preukaz

Od 15. 05. 2021 začína fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC/ITIC. Vstup do platobnej brány je:

https://isic.sk/platbaskoly/

Žiaci/rodičia a učitelia tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC a ITIC. Vždy si vyberú svoju školu zo zoznamu a vyplnia potrebné údaje. Žiadosti prípadne prihlášky už nemusí nikto vypisovať.

Termíny na objednávanie cez školu sú:

  1. Nové preukazy ISIC/EURO26 (09/2022) sa cez školu objednávajú od 01. 06. 2021 a celý školský rok.
  2. Známky ISIC 09/2022 sa cez školu objednávajú od 01. 06. do 31. 10. 2021.
  3. Duplikát pre používanie v MHD Žilina je potrebné objednať čo najskôr cez triedneho učiteľa v hodnote 3,60 €.

Nové učiteľské preukazy a známky ITIC (12/2022) sa cez školu objednávajú až od 01. 09. 2021, dovtedy sa vydávajú preukazy a známky ITIC s platnosťou do decembra aktuálneho roku.

Duplikáty si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu: https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat