Rating certifikátu kvality IES pre našu školu je zvýšený

Medzinárodná organizácia International Education Society Ltd. (IES), ktorá má na starosti certifikáciu vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov, už niekoľkokrát od roku 2005 zisťovala kvalitu našej školy. Jednotným výstupom certifikácie sú medzinárodne zrovnateľné certifikáty, ktoré jasne a zreteľne deklarujú, čo a kde študent absolvoval, v akom rozsahu a na akej úrovni bolo lektorské zaistenie konkrétneho vzdelávacieho programu. IES prostredníctvom medzinárodných certifikátov popisuje aktuálnu úroveň vzdelávacieho subjektu a jeho produktov. Naša škola má aktuálne od 27. apríla 2021 zvýšený rating BBB (vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia). Tešíme sa z tohto uznania, je za ním náročná a dlhodobá práca a úspechy našich učiteľov i žiakov.

Viac tu: https://ismllm-sk.webnode.sk/ies-certifikacia/international-education-society-london/