Online odborná prednáška pre našich žiakov na tému Policajná kynológia

V dňoch 13. 04. a 14. 04. 2021 sa uskutočnila v rámci vyučovania odborných predmetov online odborná prednáška pre našich žiakov – kynológov s lektorom RNDr. Vladimírom Ďurišinom – zakladajúcim a dlhoročným riaditeľom Odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR, vysokoškolským učiteľom, autorom odborných kníh, publicistom, bývalým športovým kynológom a medzinárodným rozhodcom v odbore kynológia.

Online diskusia bola rozdelená na 2 dni:

Utorok 13. 04. 2021 – 3. K, 4. K – počet zúčastnených žiakov na diskusii – 45 žiakov + Mgr. Tomáš Jakuba, PhD; Ing. Eleonóra Boocová

Streda 14. 04. 2021 – 1. K, 2. K – počet zúčastnených žiakov na diskusií – 47 žiakov + Ing. Štefan Hoferica, Ing. Juraj Holienka, Ing. Eleonóra Boocová.

Téma diskusie: vývoj kynológie na Slovensku a vo svete, definícia a predmet kynológie, terminológia, právna úprava, inštitucionálna základňa, systemizácia, dejiny, metodológia, študijný odbor, odborná  komunita, rozdelenie policajnej kynológie na verejno-poriadkovú činnosť; operatívnu a pátraciu činnosť; trestno-procesnú činnosť.

Žiaci s lektorom diskutovali o rôznych problémoch kynológie, plemenách psov vhodných na služobnú kynológiu, podmienok prijatia na študijný odbor kynológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, metódach pachových konzerv, využitie koní v jazdeckej polícií, podmienky prijatia uchádzačov do policajného zboru.

Prednáška bola na vysokej odbornej úrovni.

Zodpovední pedagógovia: Ing. E. Boocová, Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.