Odborná online diskusia našich kynológov s veterinárkou

Dňa 16. 04. 2021 o 16.00 h sa v rámci praxe uskutočnila  odborná online diskusia kynológov 4. K triedy s lektorkou MVDr. Zuzanou Horkovou, lekárkou Veterinárnej kliniky Žilina – Vlčince.

Témou diskusie bola: „Veterinárna starostlivosť o šteňa a dospelého psa“. V rámci prednášky sme boli oboznámení s nasledovnými  odbornými informáciami: Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, riziká pri nákupe šteniat, očkovanie šteniat, parvoviróza, leptospiróza, antiparazitárne prípravky, borelióza, psincový kašeľ, vyšetrenie šteniat u veterinárneho lekára, udržiavanie hygieny zvierat, transport zvierat, pseudogravidita, biometra,  kastrácia psov a súk, zabránenie nečakanej gravidity, kŕmenie psov – výber krmiva pre rôzne plemená a  kategórie, koprológia, socializácia šteňaťa, krabička prvej pomoci pre psa.

Žiačky 4. K sa svojimi otázkami aktívne zapájali do diskusie (Cindy Hladká, Kristína Jedináková, Veronika Ondrejková). Diskusia prebehla v príjemnej a pokojnej atmosfére.

Vypracovala: Ing. Eleonóra Boocová, 16. 04. 2021