DEŇ ZEME 22. apríl

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie prírody našej planéty. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potreba si uvedomiť, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné, je potrebné ich chrániť, aby zostalo dosť aj pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Každý z nás môže urobiť dobrý skutok pre našu Zem:

  • neodhadzujme odpadky v prírode, ale zbierajme ich
  • pri každej prechádzke do prírody si so sebou vezmime vrece na odpad, ktorý nájdeme. pozbierajme a odhoďme ho do kontajnerov na to určených (modrý kontajner – papier, žltý kontajner – plasty, PET fľaše,…)
  • dávajme odpadu druhú šancu na využitie a recyklujme ho
  • pestujme stromy a rastliny – vyrábajú kyslík
  • nepoužívajme jednorazové veci, ktoré skončia v odpade
  • vždy zhasínajme svetlá, keď odchádzame z miestnosti
  • vždy šetrime vodou – sú ľudia, ktorí jej nemajú dostatok
  • nevyhadzujme jedlo, vždy si kupujme iba toľko, koľko spotrebujeme
  • kupujme veci vo vratných obaloch, aby sme zbytočne nevytvárali odpad
  • neničme stromy, kríky a rastliny, neubližujem zvieratám len tak, z rozmaru.

Snažme sa správať k planéte, na ktorej žijeme ohľaduplne nie len na jej sviatok. Prajem nám všetkým čistú vodu, vzduch a zem, ktorá plodí naše potraviny.
Ing. Emília Čanecká, koordinátor ENV na škole