„Môj život na gazdovstve“

Vážení  študenti,

po úspešnom priebehu vlaňajšej súťaže textov na tému „Môj príspevok k sebestačnosti Slovenska“ sa rozhodli  organizátori súťaže Naj Agro chlapec…. pripraviť pre študentov poľnohospodárskych škôl  ďalšiu súťaž. Tentokrát pôjde o súťaž krátkych videí na tém:

Môj život na gazdovstve“.

Zároveň je to určitým spôsobom aj náhrada za súťaž Naj Agro chlapec….

Videá by mali mať rozsah do 5 minút a primeranú kvalitu (súčasné mobilné telefóny tvorbu takýchto videí umožňujú).

Videá je potrebné zaslať emailom na emailovú adresu (schov@slovenskychov.sk alebo erik.ballay@slovenskychov.sk), prípadne na email relácie Farmárska revue v období od 1. marca do 10. apríla. Následne budú videá zverejnené na našom portáli www.agrobiznis.sk a na fcb agrobiznis.sk. Budeme hodnotiť počet zhliadnutí jednotlivých videí za obdobie 20 dní po zverejnení.

Informácia o tejto súťaži bude vysielaná v závere relácie Farmárska revue v nedeľu 28. februára v čase 8.10 – 8.35 na Dvojke.

Pre autorov videí s najvyšším počtom zhliadnutí máme pripravené vecné ceny od spoluorganizátorov súťaže (SPU v Nitre a Farmárskej revue). Víťaz získa aj živé jahniatko na ďalší chov z farmy VPP pri SPU v Nitre a pokiaľ sa rozhodne študovať na SPU v Nitre, aj mimoriadne štipendium rektorky. Tiež bude môcť prezentovať svoje gazdovstvo v relácii Farmárska revue.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov plánujeme (ak to epidemická situácia umožní) v júni počas vysielania priameho prenosu Špeciálu Farmárskej revue.

Veríme, že sa študenti aktívne zapojíte i do tejto súťaže. Tiež dúfame, že budúci rok už bude možné zorganizovať i súťaž NAJ agro dievča, chlapec.

Tešíme sa na pekné videá vašich študentov a prajeme vám všetkým dobré zdravie.