Virtuálne DOD na vysokých školách a fakultách

Dobrý deň,

už budúci utorok 12. 01. sa začína 2. kolo Virtuálnych dní otvorených dverí univerzít a fakúlt s rekordnou účasťou fakúlt. Toto kolo je rozvrhnuté do 4 dní, od utorka do piatku v čase od 7.55 do polnoci.
Študenti budú môcť klásť naživo otázky cez online chat každý deň v čase od 7:55 – 13:00.  Prístup cez: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
Prinášame vám kompletný zoznam 40 VŠ a fakúlt, ktoré budú vysielať:
✅ Žilinská univerzita v Žiline
✅ Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
✅ Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
✅ Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
✅ Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
✅ Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
✅ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
✅ Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta: KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta UPJŠ
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
✅ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu
✅ University of New York in Prague
✅ Ekonomická univerzita v Bratislave
✅ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
✅ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave
✅ Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu STU
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
✅ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu (UM STU)
✅ Univerzita Komenského v Bratislave
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta
✅ Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu
✅ Technická univerzita vo Zvolene


Veríme, že 2. kolo Virtuálneho dňa otvorených dverí VŠ a fakúlt prispeje k lepšiemu informovaniu študentov a k ich správnemu výberu vysokej školy.

Želáme príjemný deň,
Filip Bais Národné kariérne centrum