Školské kolo SOČ 2021

Školské kolo SOČ sa uskutoční v  piatok 12. februára 2021.  

Práce poslať koordinátorke SOČ mailom Mgr. Dane Višňovskej do 10. februára 2021 dana.visnovska@spospredza.edu.sk

Čas a spôsob ešte upresníme podľa počtu prác a podľa situácie ohľadom COVID – 19.

Práca musí byť v elektronickej podobe v PDF + krátke video a prezentácia práce maximálne na 5 minút a vytlačené 2 exempláre (1 pre školu a 1 pre autora).

Práce musia byť nahraté do E- systému do 16. februára 2021.

Okresné kolo bude 12. februára 2021 na Gymnáziu Hlinská v Žiline.

 V Žiline 29. januára 2021             Mgr. Dana Višňovská, koordinátor SOČ