Aktuálne informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a začiatok vyučovania je v stredu 02. 09. 2020 o 8.30 h. v jednotlivých triedach za dodržania bezpečnostných opatrení v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR (ruky – odstup – rúška)

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.

Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021:

Počas obdobia 2.9 –15.9. 2020:

Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane vojej triedy v interných priestoroch školy.

Každý žiak 02. septembra si so sebou donesie:

 • Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu
 • 2 x rúško
 • vlastné pero
 • 1,50 € (1,00 € – študentský preukaz, 0,50 € – poistenie pri krádeži)
 • 5,00 € – na čip na označovanie príchodu a odchodu, prípadne na obedy, ak má žiak ISIC, je to platná náhrada za čip
 • vyplnenú žiadosť a 20 € – kto má záujem o ISIC a ešte nepožiadal
 • 10 €  – kto má záujem o prologačná známka na ISIC (2. – 4. ročník)

Žiak 1. ročníka si so sebou ešte prinesie:

 • občiansky preukaz
 • rodný list
 • vysvedčenie za 9. ročník

Učebnice si žiaci 1. ročníka budú preberať 03. 09. 2020

 

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Podmienky vstupu do školy

Každý žiak školy pri nástupe odovzdá triednemu učiteľovi:

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

v prípade, ak žiak 3 a viac dní sa nezúčastní vyučovania, odovzdá:

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.