Organizačné pokyny na začiatok šk. roku 2020/21

  1. Slávnostný začiatok školského roka 2020/21sa uskutoční v areáli SOŠPaSnV v Žiline 02. 09. 2020 o 8.30 h. Triedy 1. ročníka sa budú nachádzať na 1. poschodí budovy školy a na triedach budú vyvesené zoznamy žiakov.
  1. Žiaci sa pri vstupe do budovy školy prezúvajú. Prezuvky majú odložené v šatňových skrinkách. Prezuvky musia byť vzdušné, s bielou podrážkou – nie botasky a ani iná športová obuv.
  1. Športová obuv do telocvične musí mať bielu, protišmykovú podrážku (halové botasky).
  1. V školskej jedálni je možnosť výberu z dvoch jedál. Obedňajšia prestávka je vrámci vyučovania 12.05 – 12.35 h. Obedy sa vydávajú až do 13.30 h. Žiaci, ktorí sa v školskom roku chcú stravovať v školskej jedálni platia stravné finančným prevodom na č. účtu IBAN SK48 8180 0000 0070 0048 2136. Prevod z Vášho účtu na účet šk. jedálne trvá minimálne 3 dni. V záujme každého stravníka je strážiť finančný limit, po jeho vyčerpaní nebude mať nárok na obed. Maximálny mesačný poplatok je 30,00 € mesačne, predpokladaná cena jedného obeda bude 1,40 € (1,33 potraviny + 0,07 € režijné náklady). Bližšie informácie na webovom sídle školy. Každý záujemca o obedy sa musí prihlásiť za stravníka na bežné stravovanie prostredníctvom Zápisného lístka.  https://www.spospredza.edu.sk/skolska-jedalen/
  1. Potvrdenia o návšteve školy sa vydávajú na sekretariáte v pracovných dňoch od 12.05 – 12.35 h. V 1. deň šk. roka dostanú žiaci 3x potvrdenie od triedneho učiteľa (daňový bonus, zdravotná poisťovňa, doprava, banka…). V čase letných prázdnin v 1. júlový a posledný augustový týždeň od 8.00 – 12.00 h. V inom termíne si vopred zatelefonujte na tel. č. 041/723 27 07.
  1. ISIC karty si vyzdvihnú žiaci u triedneho učiteľa v 1. deň školy.
  1. Žiaci na odbornú prax musia používať pracovný odev v závislosti od študijného odboru. Požiadavky nájdete na /https://www.spospredza.edu.sk/vnutorne-predpisy-verejne/Vykonávanie odbornej praxe žiakov (čl. 9 povinnosti pdg. zamestnancov a žiakov na odbornej praxi). Vzhľadom k odbornému zameraniu je potrebné, aby žiak kynológ mal od 2. ročníka psa pre potreby výcviku. Pes nemusí byť výslovne žiaka, môže byť zapožičaný z útulku, od príbuzných.
  1. Potrebné informácie o štúdiu, prípadné aktuálne zmeny v pokynoch nájdete na webovom sídle školy www.spospredza.edu.sk

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.