Likvidačné valné zhromaždenie študentských spoločností

Dňa 10. 5. 2018 sa konalo na našej škole likvidačné valné zhromaždenie JA firiem CETA tour a MOVIE-T. Vyučovanie prebiehalo v predmete Podnikanie v cestovnom ruchu II pod záštitou JA Slovensko a vedením pani profesoriek Ing. Gáboríkovej a Ing. Mičurovej. Na začiatku školského roka prebiehalo výberové konanie do jednotlivých oddelení: viceprezident, zástupca, personalistika, produktové, finančné a marketingové oddelenie.  Následne sme predávali akcie žiakom a pedagógom našej školy. Nasledovalo ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov. Po schvaľovacom konaní JA Slovensko v Bratislave sme sa mohli pustiť do reálneho podnikania. Simulovali sme činnosť akciovej spoločnosti s výnimkou vedenia jednoduchého účtovníctva. Na každej hodine sme predkladali výsledky činnosti, riešili problémy a pripravovali množstvo akcií vyplývajúcich z našej činnosti. Realizovali sme dni otvorených dverí na našej škole – čajovne, sprievodcovanie na Spiši a banských mestách, Ples SOŠPaSnV, Vianočnú akadémiu. Spolupodieľali sme sa na Imatrikuláciách a zbierke pre Ligu za duševné zdravie, prevádzkovali sme školský bufet, pripravovali sme sa a absolvovali  súťaže JA Firiem v Bratislave, prezentovali sme školu na výstave Mladý tvorca v Nitre, pomáhali pri prezentáciách odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu na základných školách, vytvárali propagačné materiály pre produkty cestovného ruchu. Školský rok nám pri množstve povinností ubehol ako voda a my sme museli dňom 15. 05. 2018 ukončiť našu podnikateľskú činnosť. Vyučovanie prebiehalo po celý rok zážitkovou formou, čím sme mali možnosť aplikovať teoretické poznatky zo všetkých predmetov, nielen odborných, do praxe.  Naučili sme sa tímovej práci, sebakritike, spoločensky zodpovednému podnikaniu a komunikácii. Zistili sme, že i neúspech nás môže posunúť dopredu a zdolávať prekážky. A tým sme získali viac pokory. A najmä, naučili sme sa dodržiavať termíny. Ešte nás čaká zaslať daňové priznanie do JA Slovensko a povolenie na likvidáciu firiem.

Ďakujeme všetkým akcionárom, že do nás vložili dôveru a dúfame, že sme ich nesklamali. Zároveň ďakujeme i vedeniu školy, že nám umožnilo absolvovať tento zážitkový program. Tešíme sa na budúci školský rok, keď budú terajší druháci podnikať, veľmi radi sa s nimi podelíme o naše skúsenosti.

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.