Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline v zmysle § 5 zákona 552/2009 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta samostatný referent – mzdový a finančný účtovník (účtovníčka) na Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská  82, 010 01  Žilina.

 

Požadované kvalifikačné požiadavky:

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • Minimálne tri roky praxe v oblasti mzdového a finančného účtovníctva
 • Uprednostňujeme uchádzačov s pracovnými skúsenosťami v organizáciách verejnej a štátnej správy,
 • Ovládanie informačných technológií, práca s počítačom na užívateľskej úrovni,
 • Ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, analytické myslenie, presnosť, zodpovednosť, komunikačné schopnosti, organizačné schopnosti,
 • Zdravotná spôsobilosť (telesná, duševná)
 • Bezúhonnosť

 

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška na účasť na výberovom konaní,
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní (overené kópie),
 • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe,
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Termín a miesto podania prihlášky

 • Uchádzači zašlú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením výberového konania do 31. 03. 2017 na riaditeľstvo SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 010 01 Žilina. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
 • Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky do výberového konania oznámený písomne, ako aj zverejnený na webovom sídle školy. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.
 • Pre bližšie informácie môžete využiť tel. kontakt 041/723 27 07; 700 25 74; alebo e-mail riaditel@spospredza.edu.sk

 

Ing. Ľubomír Schvarc, riaditeľ

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.