Spotrebiteľský seminár

V rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti bol dňa 14. mája 2024 na našej škole realizovaný Spotrebiteľský seminár Európskeho spotrebiteľského centra v SR zameraný na cezhraničné nakupovanie, nekalé obchodné praktiky a podvody na internete, práva spotrebiteľa pri nakupovaní cez internet a riešenie spotrebiteľských sporov.

Seminár bol realizovaný  pre žiakov tretích ročníkov, ktorí získali množstvo cenných informácií a rád z oblasti ochrany spotrebiteľa.

Ing, Hulínová Eva
koordinátor finančnej gramotnosti