Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu

13. mája sa na našej škole uskutočnili Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Výzva:

Chceš si vyskúšať ako prebiehajú reálne voľby?
Zaujímaš sa o túto problematiku?
Zapoj sa a vyjadri svoj názor!
Každý hlas sa počíta!

Čo? Simulované voľby do Európskeho parlamentu
Kde? Trieda 3.K – 3.poschodie
Kedy? Pondelok 13. máj 2024 – čas upresníme
Kto? Študenti od veku 15 rokov

Účasť v Študentských voľbách je dobrovoľná.

O čo ide?

Budú sa voliť kandidáti a kandidátky, ktorí sa uchádzajú o post poslanca a poslankyne Európskeho parlamentu v skutočných voľbách.

To znamená 1 hlas = 1 strana + max. 2 kandidáti vybranej strany.

Súčasťou volieb bude aj partnerský výskumný projekt: Simulácia referenda o znižovaní volebného veku nad 16 rokov. Bude obsahovať 2 prieskumné otázky:

1. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby sa veková hranica pre právo voliť (vo všetkých voľbách) znížila na 16 rokov namiesto dnešných 18 rokov?
○ Áno, súhlasím.
○ Nie, nesúhlasím.

2. Zakrúžkujte druhy volieb, pri ktorých súhlasíte s právom voliť pre mladých ľudí od 16 rokov:
○ Župno-komunálne voľby (napr. starosta/ka…).
○ Prezidentské voľby.
○ Parlamentné voľby.
○ Voľby do Európskeho parlamentu.

Viac aktuálnych informácii nájdete na sociálnych sieťach na Instagrame alebo Facebooku (@studentskevolby).

Záštitu nad projektom prevzali:
• Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
• Európska komisia
• a jednotlivé samosprávne kraje.

Volieb sa zúčastnilo 364 oprávnených voličov, celková účasť na voľbách je 41,2 %.

Oficiálne celkové výsledky budú zverejnené organizátorom koncom mája.

Ďakujeme.

Organizačný tím: Ing. Monika Kaplárová, Ing. Eva Hulínová, výber zástupcov z radu žiakov

Sčítavanie hlasov