Prax v Strečne

V slnečný májový štvrtok absolvovali študenti 1. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu praktické vyučovanie v Strečne. Cestovali sme osobným vlakom zo Žiliny do Nezbudskej Lúčky, kde sme vystúpili na síce malebnej ale neudržiavanej staničke s typickou architektúrou Košicko-bohumínskej železnice. Následne sme sa presúvali na hrad s jednotlivými zastávkami na sprievodcovský výklad od našich spolužiakov. Pod hradom sme si krátko oddýchli, aby sme načerpali sily na výklad lektora v angličtine. Prehliadka bola nesmierne zaujímavá, výklad zrozumiteľný a výhľady nádherné. Obohatení o nové poznatky sme sa vrátili späť s krátkou zastávkou pod hradom. Slnkom zaliata scenéria pamiatok v nás zanechala hlboký dojem, z ktorého budeme čerpať v ťažkých študentských chvíľach.

Žiaci 1.AT triedy