Návšteva Domova dôchodcov Sv. Lazára ZA 

Dňa 30.4. 2024 študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku navštívili Domov dôchodcov Sv. Lazára ZA s krátkym kultúrnym programom, ktorý bol sprevádzaný hrou na hudobných nástrojoch, pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Dňa matiek.
Svojim programom rozveselili seniorov, ktorí si zaspievali ľudové piesne spolu so študentami.
Žiaci z odboru zahradníctvo a krajinárska tvorba spolu s pani učiteľkou J. Dudoňovou pripravili malé aranžmá. Študenti boli vďační za príležitosť potešiť a spríjemniť chvíle seniorom.

Ing. Pechancová Zuzana