Likvidačné Valné zhromaždenie

Dňa 29.04. sa uskutočnilo Likvidačné Valné zhromaždenie študentskej firmy PINTA travel. Študenti 3. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu každoročne podnikajú pod vedením neziskovej organizácie JA Slovensko. Svojou činnosťou simulujú reálne podnikanie akciovej spoločnosti. Jednotlivé oddelenia firmy spolu s prezidentom zodpovedajú za činnosti finančné, personálne, výrobné a marketingové. Predmetom podnikania bol i tento rok školský bufet, organizovanie exkurzií, či školských akcií. Okrem už spomínaných činností absolvujeme súťaže a mnoho iných povinností voči JA Slovensko. Tento rok sme postúpili s našim podnikateľským nápadom do TOP 20 nápadov v rámci súťaže Spoločensky zodpovedné podnikanie. Valným zhromaždením sme ukončili podnikateľskú časť predmetu Aplikovaná ekonómia a po vyplatení dividend a zaslaní potrebnej dokumentácie do centrály JA Slovensko nás čaká práca na online učebnici a záverečné testovanie. Sme radi, že môžeme na našej škole absolvovať predmet, ktorý je síce náročný, no pripravuje nás svojou  praktickou koncepciou do života.

Študenti PINTA travel